ประกาศซื้อด่วน
ประกาศซื้อด่วนคืออะไร? คือ ประกาศที่ต้องการหาซื้อหรือเช่าเท่านั้น! (ไม่มีประกาศขาย) เช่น ถ้าท่านต้องการหาสินค้าหรือบริการใด ให้โพสต์ที่นี่ได้เลย ผู้ขายจะเข้ามาเช็คว่า มีสินค้าที่ท่านต้องการหรือไม่ โดยผู้ขายจะติดต่อกลับทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านลงไว้

ลงประกาศซื้อด่วน ห้ามลงประกาศขาย!

จงพิมพ์คำว่า "ขายเรือ" ลงในช่องด้านล่าง
ลงประกาศ

นาวี 0850212111

สุรินทร์ ไกรสมสุข 0615481154

ซื้อด่วนครับ

8 ส.ค. 2562 10:33 น.

นายภาคภูมิ พรหมเอาะ physique260

ต้องการซื้อซากเรือประมง ต้องการซื้อซากเรือประมงหรือเรือประมงเก่าที่เลิกใช้

ขายเรือใบ Herbert cat

13 พ.ค. 2562 05:13 น.

ประดับ สาเก 0829136722

ศิรชัย 0929501360

เรือลาดตะเวน

27 ก.พ. 2562 14:42 น.

ต้น 856 2022460191

www.songkran9435@gmail.com 0819797934

อุกกฤษ ผลาโชติ 065 805 1412

นาย สำเริง ทวีเขตกรณ์ 0629486624

นายสุรสิทธิ์ หงษ์ทวี 0810919124

นายสุรสิทธิ์ หงษ์ทวี 0810919124

ศักดิ์ชัย ยีอิบรอเฮม 0991484817

ปัญญา ชิ้วนฤภัย 0859848110

สุเมธ 0639468202

ชอบใจกดไลค์ ถูกใจให้แชร์