ประกาศซื้อด่วน
ประกาศซื้อด่วนคืออะไร? คือ ประกาศที่ต้องการหาซื้อหรือเช่าเท่านั้น! (ไม่มีประกาศขาย) เช่น ถ้าท่านต้องการหาสินค้าหรือบริการใด ให้โพสต์ที่นี่ได้เลย ผู้ขายจะเข้ามาเช็คว่า มีสินค้าที่ท่านต้องการหรือไม่ โดยผู้ขายจะติดต่อกลับทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านลงไว้

ลงประกาศซื้อด่วน ห้ามลงประกาศขาย!

จงพิมพ์คำว่า "ขายเรือ" ลงในช่องด้านล่าง
ลงประกาศ

ต้องการซื้อซากเรือประมง ต้องการซื้อซากเรือประมงหรือเรือประมงเก่าที่เลิกใช้

ขายเรือใบ Herbert cat

13 พ.ค. 2562 05:13 น.

ประดับ สาเก 0829136722

ศิรชัย 0929501360

เรือลาดตะเวน

27 ก.พ. 2562 14:42 น.

ต้น 856 2022460191

www.songkran9435@gmail.com 0819797934

อุกกฤษ ผลาโชติ 065 805 1412

นาย สำเริง ทวีเขตกรณ์ 0629486624

นายสุรสิทธิ์ หงษ์ทวี 0810919124

นายสุรสิทธิ์ หงษ์ทวี 0810919124

ศักดิ์ชัย ยีอิบรอเฮม 0991484817

ปัญญา ชิ้วนฤภัย 0859848110

สุเมธ 0639468202

ศักดิ์ชัย จันทร์ทอง 0872711157

ณรงค์ 0899617098

ชอบใจกดไลค์ ถูกใจให้แชร์