แสดงประกาศทั้งหมดของ k8132
โทร.0865660111, 0865660111